Basisschool St.Laurentius
Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft onze school een medezeggenschapsraad. Alle scholen in Nederland hebben een Medezeggenschapsraad.
In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders. De MR is een inspraakorgaan.

Wat houdt de MR in?
De MR is er voor het overleg en de medezeggenschap binnen de aan onze school verbonden geledingen (zoals ouders, personeel, bestuur, managementteam, etc,). Zoals de naam al zegt heeft de MR medezeggenschap ten aanzien van besluiten die door de school genomen worden. Deze medezeggenschap bestaat uit het geven van advies of het al dan niet instemmen met een voornemen van de school.

De MR heeft een reglement dat op school ter inzage ligt. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. De MR vergadert 7 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Zie de jaarkalender voor de juiste data.

Wanneer u vragen heeft, of wilt iets kwijt kan dat via het algemene e-mailadres:
mr@bs-stlaurentius.nl

De volgende personen hebben zitting in de MR:

 
Mw. Janneke Puts                            -    Ouder Voorzitster
Mw. Hanneke van Kilsdonk              -    Ouder Secretaris
Mw. Mieke Caris                                -    Leerkracht Penningmeester
Mw. Ilse Geelen                               -    Leerkracht Lid

                                         
U kunt op deze site ook het MR-reglement en het huishoudelijk reglement inzien.