Basisschool St.Laurentius
Ouderraad van basisschool St. Laurentius

Alle ouders, die kinderen op onze school hebben zijn automatisch lid van
de oudervereniging, waarvan het bestuur gevormd wordt door de ouderraad.
De ouderraad is een schakel tussen school en ouders. Zij wil zich inzetten
voor zaken, die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer algemeen karakter dragen.
Dit kan variëren van het organiseren van het Sinterklaasfeest tot het
opzetten of meewerken aan een project en het versieren van de
school in een bepaald thema. Verder onderhoudt de ouderraad
contact met de schoolfotograaf, die één keer per jaar foto's maakt
van de leerlingen en de groepen.


Leden van de ouderraad:
Mw. Yvonne Scheenen Lid
Mw. Laura Brentjes       Lid
Mw. Linda Tullemans Lid
Mw. Inge Keulen Lid
Mw. Joyce Vaes Penningmeester
Mw. Astrid Laveaux Lid
Mw. Rebecca Janssen Lid
                      
 
Regelmatig vergaderen de leden van de ouderraad. Plaats en tijdstip van deze vergaderingen wordt door de leden in onderling overleg gepland.