Basisschool St.Laurentius

De medezeggenschapsraad van basisschool St. Laurentius:
 

Adri van Meel
(ouder)
  Lid
Janneke Puts
(ouder)
   Voorzitter
Laura Brentjens
(ouder)
  Lid
Ilse Geelen
(personeel)
i.geelen@bs-stlaurentius.nl  Secretaris
Kristel Mertens
(personeel)
   Penningmeester

U kunt de MR ook een e-mail sturen als u vragen, op- of aanmerkingen heeft voor de MR.
Ons e-mail adres is
mr@bs-stlaurentius.nl